C C C C A+ A A- X

Вещи лица

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО чл. 401 ал. 1 от ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖЕН и АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-КЪРДЖАЛИ


ИКОНОМИЧЕСКИ


Гергана Делчева Добруджалиева, Кърджали, бл. Нов живот, ал. 27, тел. 0361/263 05, 0888781965, счетоводна отчетност;

Делчо Николов Тенев, Момчилград, ул. Ив. Вазов 8, тел.03631/2388, счетоводител;

Добринка Атанасова Перчинска, Кърджали, ул. Ген. Чернозубов 14, тел. 0361/289 79 и 0361/629 55, счетоводна отчетност;

Дора Златева Милева, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 84, вх.Д, ап.58, тел. 0361/640 39 и 0361/352 35, икономика на труда;

Иван Димов Назъров, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 60, вх.Д, ап.95, тел. 0361/383 40, икономика и търговия;

Иван Тодоров Демерджиев, Кърджали, ул.Бураир 7, вх.1, ап. 1, тел. 0888679737, счетоводна отчетност;

Изабела Константинова Николова, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 56, вх.Д, ап.102, тел. 0361/370 91, 0361/628 74, 0887210575, финанси и счетоводство;

Йорданка Тончева Кавръкова, Кърджали, бул.Тракия 23. вх.Г, ап. 31. тел. 0361/331 79, икономика на вътрешната търговия;

Минко Добрев Петров, Кърджали, ул. Ген. Делов 7, бл. Младост 1, вх.Б, ап.25, тел. 0361/85520, 0887536321, икономика на строителството;

Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, ул. Иларион Макариополски 2, тел. 0379/720 80, 0878909592, банково дело;

Румяна Атанасова Славовска, Кърджали, бл. Персенк 2, ет. 7, ап. 25, тел. 0361/254 71, 0361/663 33, счетоводство и контрол;

Руси Кирилов Виденов, Кърджали, ул. Добрич 24, тел.0896156741, счетоводство и контрол;

Светла Владкова Живанкина, Кърджали, ул. Одеса 3, бл. Пирин, вх. А, ап. 6, тел. 0361/23492, 0888216089. икономика и управление на селското стопанство;

Станка Вълкова Георгиева, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 20, ап.39, тел. 0361/374 68, икономика;

Стела Манолова Събева, Кърджали, бл. Персенк 2, ап. 1, тел. 0361/34779, икономика и управление на индустрията;

Стефан Панов Деков, Кърджали, ул. Ген.Чернобузов 8. ап.З, тел. 0361/652 76, счетоводство и контрол;

Татяна Иванова Шопова, Кърджали, бл. Чучулига 2, вх.А, ап.1, тел. 0361/270 94, счетоводна отчетност;

Шенол Исмаил Халил, Кърджали, бл. Простор 3, ап.12, тел. 0361/64625, счетоводство и контрол.


ТЕХНИЧЕСКИ


Атанас Стоянов Мирчев, Кърджали. бл.Младост 2, ап. 43, тел. 0361/22185, геология и проучване на полезни изкопаеми;

Вълчо Димитров Димитров, Кърджали, ул. П. К. Яворов 14, тел. 0887412157, автомобили, трактори и кари;

Георги Атанасов Георгиев, Кърджали, бл. Нов живот, вх. А, ап. 2, тел. 0361/25448, минна електротехника;

Делчо Георгиев Георгиев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл.34, вх. А, ап.12, тел. 0361/611 88, двигатели с вътрешно горене;

Димитър Стефанов Димитров, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 105, ап.ЗО, тел. 0888766590, технология на металите и металообработващи машини;

Дончо Стойнов Драганов, Кърджали, бл. Младост 2, вх.Б, ап. 21, тел. 0887412157, двигатели с вътрешно горене;

Елена Николова Пейчинова, Кърджали, бул. Беломорски 56, вх. 1, ап. 4, тел. 0361/20007, минно маркшайдерство;

Емил Атанасов Янев, Кърджали, ул. Одеса 1, бл. Странджа, вх. В, ап. 30, тел.0361/24977, 0887989309, промишлено и гражданско строителство-технология;

Иван Димитров Чанков, Кърджали, кв. Гледка, ул.Тина Киркова 18, тел. 0361/27078, 0887319915, оценка на щети по МПС;

Ивко Пенков Иванов, Варна, ул. д-р Басанович, бл.13, ап.201, тел. 0898348374, технология на металите и металообработването;

Константин Йорданов Самушев, Кърджали, ул. Ген. Чернозубов 6, тел. 0887719626, минна електромеханика;

Николай Василев Дачев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 52. ап.27, тел. 0361/34579, геология и проучване на полезни изкопаеми;

Николай Георгиев Савчев, Кърджали, бл. Рила 2. Вх.А, ап.8, тел. 0889523064, двигатели с вътрешно горене;

Пенчо Йорданов Стоев, Кърджали, ул. Отец Паисий, бл.2, вх. 2, ап.22, тел. 0887583360, технология на машиностроенето.


СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ


Благовеста Ангелова Янева, Кърджали, ул. Раковска № 13, тел. 0361/21381 и 0887856219, промишлено и гражданско строителство/ПГС/;

Васил Панчев Бобеков, Кърджали, ул. Калоян 5, вх.Б, ап.13, тел. 0361/37260, 0361/62957, промишлено и гражданско строителство/ПГС/;

Веска Вълкова Димитрова, Кърджали, бл. Младост 1, ап.114, тел. 0888907156, промишлено и гражданско строителство/ПГС/;

Виолета Цветанова Димитрова, Кърджали, кв. Възрожденци, бл.52, вх.Г, ет.2, ап.60, тел. 0887317423, строителство на сгради и съоръжения;

Георги Иванов Карабашев, Кърджали, ул. Славянска 19, тел. 0361/82485, 0361/62232, 0889890440, транспортно строителство;

Георги Костов Костов, Кърджали, кв. Веселчане, ул. Мургаш, бл.6, вх.А, ет.4, ап.13, тел. 0361/234 35, 0887333435, архитектура;

Георги Тодоров Илиев, Кърджали, ул. Раковска № 28, ап. 4, тел. 0361/29447 и 0888907156, промишлено и гражданско строителство/ПГС/;

Димитрия Иванова Димитрова, Кърджали, ул. Калоян 5, ап. 5, тел. 0361/36369, промишлено и гражданско строителство/ПГС/;

Донка Иванова Андонова, Кърджали, бл. Рила 2, вх. А, ап.8, тел. 0889523064, пътно и мостово строителство;

Илия Запрянов Запрянов, Кърджали, ул. Люлин 11, вх. Б, ап. 17, тел. 0361/38352, 0887312123, В и К;

Кера Стоянова Василева, Кърджали, ул. Раковска 28, ап.21, тел. 0361/20212, ВиК;

Колю Генчев Колев, Кърджали, ул. Стадионска бл.9, ап. 9, тел. 0361/20697, ВиК;

Красимира Илиева Анастасова, Кърджали, ул. Мир 14, тел. 0361/26243, промишлено и гражданско строителство/ПГС/;

Лиляна Василева Вълчева, Кърджали, ул. Ген.Чернозубов 10, ет.1, ап.1, тел. 0361/62150, 0361/64498, 0887244028, хидротехническо строителство;

Мария Иванова Терзиева, Хасково, ул. Радецки 11, тел. 038/668374, ВиК;

Марушка Атанасова Бобекова, Кърджали, ул. Калоян 5, вх. Б, ап.13, тел. 0361/37260, промишлено и гражданско строителство/ПГС/;

Ремзи Ибрям Тахир, Крумовград, ул. Иглика 6, тел. 0888962089, промишлено и гражданско строителство/ПГС/;

Румяна Михайлова Видинска, Кърджали, ул. Драва 6, тел. 0361/25861, промишлено и гражданско строителство/ПГС/;

Слави Атанасов Димитров, Кърджали, кв. Възрожденци, бл.60, вх.Г. ап.79, тел, 0361/64738, 0361/67374, 0886772572, транспортно строителство;

Стефан Георгиев Събев, Кърджали, ул. Дружба 19, тел. 0361/30148, организация на производството и управление в строителството;

Татяна Ангелова Янева, Кърджали, ул. Раковска 13, тел. 0361/86859, 0887761368, промишлено и гражданско строителство/ПГС/;

Антония Атанасова Христова, Кърджали, ул. Опълченска 19, тел. 0361/24164, геодезия, фотограметрия и картография;

Димитър Илиев Димитров, Кърджали, ул. Калоян 5, ап.5, тел. 0361/36369, геодезия, фотограметрия и картография;

Никола Тодев Делчев, Хасково, ул. Заря 12, тел. 038/620274, геодезия, фотограметрия и картография;

Стайко Димитров Стайков, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 52, вх.В,ап.45, тел. 0887437206, геодезия, фотограметрия и картография;

Харитон Христов Лихов, Кърджали, ул. Въча 3, тел. 0361/32610, геодезия и икономика;

Мария Ташева Иванова, Кърджали, ул. Стадионска 9, вх.А, ап.1, тел. 0361/36156, строителен техник;

Милка Иванова Здравкова, Кърджали, бул. България 61, ап. 3, тел. 0361/28454, строителен техник;

Недялка Асенова Ружева, Кърджали, бл. Простор 4, ап. 4, тел, 0361/34277, строителен техник;

Енчо Белев Топалов, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 26, ап.15, тел. 0361/37918, строителен техник.


МЕДИЦИНСКИ


Ангел Добрев Кротнев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 32, вх. Б, ап. 40, тел. 0361/269 20, психиатрия;

Анка Георгиева Вършилова, Кърджали, ул. Отец Паисий 2, вх. А, вх. А, ап. 7, тел. 0361/282 48, психиатрия;

Асен Янков Грънчаров, Кърджали, кв. Възрожденци бл. 32, ап.44, вх.Б, тел. 0361/32989, ортопедия и травматология;

Белин Георгиев Илчев, Кърджали, ул. Арпезос 9, вх. 2, ап. 12, тел. 0361/392 29, психиатрия;

Васил Атанасов Казаков, Кърджали, ул. Отец Паисий 10. вх. 2, ап. 23, тел. 0361/252 59, психология;

Георги Пейков Велковски, Кърджали, бл. Солидарност, вх. 1, ап. 7, тел. 0361/283 40, психиатрия;

Дамян Йорданов Гетев, Кърджали, бул. България 28, тел. 0361/355 88, психиатрия;

Десислава Ицкова Хинова-Палахутева, Кърджали, ул. Одеса 5, ет. 5, ап. 29, тел. 0889905305, психология;

Диана Николова Пеева, Кърджали, ул. Искра 15, вх. А, ап. 7, тел. 0361/275 59, психиатрия;

Димитрийка Димитрова Дъгова, Кърджали, ул. Росица 5, вх. А, ап. А, тел. 0361/355 88, психиатрия;

Дияна Йорданова Ролева, Кърджали, ул. Стадионска бл.11, вх.Б, ап.18, тел. 0361/2 06 84, акушерство и гинекология;

Дора Атанасова Матеева, Кърджали, бл. Простор 1, ет.4, ап.Ю, тел. 0361/6 44 37, 0888 67 90 48, вътрешни болести и ревмокардиология;

Елеонора Стоянова Бошняшка, Кърджали, ул. Сан Стефано 1. бл. Мургаш, вх. А, ап. 17, тел. 0361/6 39 79, 0889813741, кожно-венерологични болести,

Жамал Башир Елбашир, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 60, вх. Д, ап. 99, тел. 0887496314, оториноларинтология;

Жечка Янева Янева - Велева, Кърджали, ул. Опьлченска 26, тел. 0361/3 84 85, 098 72 79 90, детски болести и неонатология;

Йорданка Иванова Налбантова, Кърджали, бл. Арда, тел. 0361/6 54 77, педиатрия;

Кера Колева Налбантова-Димитрова, Кърджали, бл.Рила 4, вх.Б, ап.27, тел. 0361/222 64, очни болести;

Мая Иванова Кичева, София, ул. Неофит Рилски 25, тел. 02/9531252, 0887575365, ДНК анализ и идентификация;

Марин Тодоров Мухтаров, Кърджали, Кърджали, ул. Омуртаг 3, вх. Б, ап. 25, тел. 0361/34533, 0888609212, вътрешни болести и гастроентерология;

Марияна Василева Славкова, Кърджали, кв. Възрожденци, бл.42, вх.В, ап. 32, тел. 0361/350 44, 0888265250, вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната;

Николай Димитров Маринов, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 62, вх. Г, ап. 80,тел. 0898726066, патоанатом;

Николина Здравкова Узунова, Кърджали, бул. Беломорски 54, вх. Г, ап. 72, тел. 0361/207 16, психиатрия;

Огнян Тосков Георгиев, Кърджали, ул. Плиска 1, бл.Явор, вх.А, ап.7, тел. 0361/24400, 0887984942, ортопедия и травматология;

Петър Димитров Бахчеджиев, Кърджали, ул. Омуртаг 3, вх.А, ет.1 ап.З, тел. 0361/3 41 27, 0887 264 9996, анестезиология и интензивно лечение;

Поля Христова Базлянкова, Кърджали, ул. Кирил и Методий 18, тел. 0361/240 20, психология;

Росен Минчев Минчев, Кърджали, кв.Възрожденци, бл.32, вх.В, ет.2 ап.49, тел. 0361/383 83. 0899406073, неврология;

Росица Михайлова Бурдева, Кърджали, ул. Люлин 5, бл.Бреза 1, вх.Б, ап.18, тел. 0361/2 53 00, инфекциозни болести;

Румена Георгиева Билюкова, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 21, вх. Д, ап. 107, тел. 0361/271 76, психиатрия;

Румяна Методиева Ангелова, Кърджали, ул. Христо Ботев 1, ап.4, тел. 0361/2 64 89, вътрешни болести, ТЕЛК;

Тодор Александров Неделчев, Кърджали, ул. Одеса 5, вх. А, ап. 15, тел. 0361/298 13, психология и педагогика;

Цветко Вълов Ангелов, Кърджали, ул. Червена стена 8, тел. 0888973962, обща хирургия;

Чанко Тодоров Митрев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл.27, вх.Б, зп.19, тел. 0361/3 77 90, урология.


РАЗНИ


Андрей Стоянов Андреев, Кърджали, бл. Люляк, вх. В, ап. 11, тел. 0361/36097, полевъдство;

Валентин Желязков Желязков, бл. Младост 2, вх. Г, ап. 82, тел. 0888217468, златарство, ювелирство;

Васил Танев Стайков, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 2, вх. В, ап. 68, тел. 0899742932, радио-електронна техника;

Георги Костадинов Чичков, Кърджали, ул. Раковска 28, тел. 0361/20212, промишлена топлотехника;

Димитър Николов Кисьов, Смолян, ул. Соколица 11, тел. 0888332918, противопожарна техническа безопасност;

Жана Петкова Паничарска, Пловдив, ул. Й. Гавазов 5, тел. 032/451602, лозаро-градинарство;

Живка Вълчева Мюфтиева, Кърджали, бул. беломорски 8, ех. В, ап. 43, тел. 0361/28193, горско стопанство;

Зехра Мустафа Мустафа, Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 92, ех. В, ап. 41, тел. 0361/3 73 41, животновъдство;

Иванка Славчева Пакидаиска, София, кв. Витоша, ул. Чавдар Мутафов 2А, ап. 34, тел. 0887302414, 02/9885311, текстилна техника;

Йордан Георгиев Събев, Кърджали, бл. Персенк 2, ап. 1, тел. 0361/34779, техническо - изчислителна техника;

Наташа Василева Чичкова, Кърджали, ул. Раковска 28, тел. 0361/20212, топло и ядрена енергетика;

Румен Димитров Семерджиев, Кърджали, кв. Възрожденци, бл.105, вх.В, ет.5, ап.35, тел. 0361/83054, 0889377527, агроном по растителна защита;

Тенчо Въчев Тинчев, Кърджали, бл. Нов живот, вх. Г, ап. 15, тел. 0361/39033, радиоелектроника.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация