C C C C A+ A A- X

Адвокатска колегия

 1. Ангел Балинов Текелиев- гр. Кърджали, ул.Републиканска 47; (0361) 62118; 0887807045;
 2. Антоанета Маринова Юрукова– гр.Кърджали, бул.България 49, ет.1, оф.6; (0361) 62399; 0898607038;
 3. Асен Митков Самуилов– гр.Момчилград, ул.Гюмюрджинска 31, х-л Родопи, ет.2, ст.6; (03631) 3884; 0887528143;
 4. Атанас Димитров Дафовски– гр. Кърджали, бул. Сан Стефано 15; (0361) 65563; 64169; 0898874711;
 5. Атанас Трендафилов Илиев– гр. Кърджали, ул. Републиканска 41, ет.2, ст.11; (0361) 61619
 6. Боил Василев Тодоров– гр. Кърджали, ул. Георги Бенковски 1, оф.401; 0888819045
 7. Валентина Николаева Петрова– гр. Кърджали, бл. Рила, вх.Б, ап. 68; (0361) 29190; 0889849887;
 8. Васил Иванов Василев– гр. Кърджали, ул.Отец Паисий №11 офис-1; 0888239127;
 9. Васил Стефанов Хаджикулов– гр. Ардино, ул. Републиканска 3, ет.3, ст.10; (03651) 2859;
 10. Венко Михайлов Попов– гр. Кърджали, бл. Младост, вх.В, ап.50; (0361) 24515;
 11. Венцислав Стойчев Янев– гр. Кърджали, комплекс Орфей, ет.2, оф.2; (0361) 62676; 27646; 0888302857;
 12. Веселин Иванов Зидаров– гр. Кърджали, ул. Отец Паисий, бл.17, вх.А, ап.15; (0361) 63945; 0885665753;
 13. Веска Стойчева Пулева– гр. Кърджали, ул. Републиканска 43; (0361) 61276; 24327; 0887490940;
 14. Владимир Гавраилов Трифонов– гр. Кърджали, бул. България 41; (0361) 65064; 23694;
 15. Георги Атанасов Попов– гр. Кърджали, ул. Републиканска 41, ет.2; (0361) 62112; 25167; 0887737689;
 16. Георги Иванов Георгиев– гр. Кърджали, бул. Сан Стефано, вх.А, ап.3; (0361) 64204; 20200; 088202224;
 17. Георги Иванов Трендафилов– гр. Крумовград, ж.к. Дружба, бл.2, вх.Б, ет.4, ап.25; (03641) 3789; 0898727054;
 18. Георги Кузманов Белев– гр. Кърджали, бул. България 53, бл.2, вх.3, ет.1, ап.3; (0361) 24946; 84031; 0886602323;
 19. Георги Пилев Вълков– гр. Крумовград, ул. Ал. Стамболийски 12; (03641) 2371;
 20. Гергана Симеонова Хаджипантелеева– гр. Кърджали, ул. Васил Априлов, бл.ИТР, ет.3, ап.7; (0361) 28644; 0889638636;
 21. Данаил Русев Димов– гр.София, у; Г.С.Раковски 1515, ап.18; (02) 9875807;
 22. Даниел Атанасов Дуков– гр. Кърджали, комплекс Орфей, ет.2, оф.2; (0361) 62676; 0888604682;
 23. Димитрина Йорданова Георгиева– гр. Кърджали, ул. Беласица 23, (0361) 37412; 0888506702;
 24. Димитрия Драганова Василева– гр. Кърджали, бул. Беломорски 42, ет.1; (0361) 38024; 0887460298;
 25. Димитър Желязков Коленцов– гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци, бл.95, вх.Б, ап.29; (0361) 35632; 0888422633;
 26. Димитър Илиев Димитров– гр. Кърджали, бл. Простор 4, ап.1; (0361) 26362; 0888062085;
 27. Димитър Христов Чакъров– гр. Кърджали, ул. Ген. Делов 3, ет.1; (0361) 20402; 0898446490;
 28. Елисавета Минкова Пенчева– гр.Кърджали, ул. Калоян 9; (0361) 26661; 0887808812;
 29. Златан Анастасов Гогов– гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; (0361) 33179; 0887285310;
 30. Златка Вълчева Дедева– гр. Кърджали, бул. Беломорски 75, бл. Марица, вх.Г, ап.56; (0361) 65913
 31. Иван Василев Василев– гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; (0361) 20153; 0899037369;
 32. Илчо Атанасов Колев– гр. Кърджали, ул. Републиканска 47, ет.2; (0361) 65474; 0889710212;
 33. Кирил Димов Кирев– гр. Кърджали, бул. Булаир 12, вх.1, ап.12; (0361) 20871; 0887318771;
 34. Кирил Панайотов Аргиров– гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска 38; (0361) 25737; 0888675549;
 35. Кирилка Петкова Петкова– гр. Кърджали, ул. Булаир 35, ет.2, ст.207; (0361) 62821; 0887210708;
 36. Костадин Вълков Карамитрев– гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска 23; (03631) 4037; 4107;
 37. Кунка Иванова Терзиева– гр. Кърджали, ул. Републиканска 47, ет.2; (0361) 65484;
 38. Лазар Димитров Петков– гр. Кърджали, в.к. Възрожденци, бл.10, вх.А, ап.14; (0361) 27372;
 39. Лазар Михайлов Базлянков– гр. Кърджали, ул. Ген. Делов 3, ет.1; (0361) 62332; 0887303558;
 40. Мариана Костадинова Петрова– гр. Кърджали, ул. Назъм Хикмет 1; (0361) 26235;
 41. Марин Георгиев Велков– гр. Кърджали, ул. Отец Паисий 17, ап.13; (0361) 64287;
 42. Мария Атанасова Иванова– гр. Кърджали, ул. Трапезица 4; (0361) 34660; 0887846262;
 43. Мария Найденова Чилова– гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска 40А, ет.1; (03631) 4279; (0361) 34106; 0896749122;
 44. Мария Тодорова Станчева-Станева– гр. Кърджали, бул. Беломорски 45; (0361) 24834; 0889875355;
 45. Милена Димова Караманолова– гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; 0888313468;
 46. Михаил Христов Беловски– гр. Кърджали, бул. Сан Стефанов, бл.3, ап.16; (0361) 64556;
 47. Мустафа Байрямали Хасан– гр. Кърджали, ул. Омуртаг 36, бл. Център, ап.2; (0361) 29700; 0888779526;
 48. Мухидин Изет Шабан– гр. Кърджали, бул. България 22, ет.2, ст.15; (0361) 61334; 39460; 0888427253;
 49. Наталия Костадинова Пачилова– гр. Кърджали, ул. В. Априлов, бл. ИТР, вх.Б, ап.22; (0361) 64080; 38224; 0888832210;
 50. Наско Христов Стоянов– гр. Кърджали, бул. Беломорски 75, ап.37; (0361) 65355; 20507; 0889502752;
 51. Никола Димитров Търпанов– гр. Кърджали, бл. Пирин, ап.12; (0361) 28762, 0886381895;
 52. Никола Иванов Колев– гр. Кърджали, бл. Родопа, вх.Б, ап.32; (0361) 20848;
 53. Николай Вълчев Маргаритов– гр. Кърджали, бул. Беломорски 73, бл. Арда, вх.Б, ап.19; 0361/64544; 30090; 0888870254;
 54. Паньо Русев Вълчев– гр. Кърджали, ул. Отец Паисий, бл.2, вх.А; (0361) 28247; 0887848949;
 55. Петко Лазаров Димитров– гр. Кърджали, ул. Осми март 42; (0361) 33042;
 56. Радко Йорданов Хаджиев– гр. Момчилград, ул. Георги Бенковски 96; (03631) 3353, 0887907738;
 57. Райчо Александров Райчев– гр. Кърджали, бл. Булаир, вх.А, ап.1; (0361) 26020; 21338; 61712; 0888258000;
 58. Сийка Георгиева Замова– гр. Кърджали, ул. Екзарх Йосиф, бл. Момина сълза, ап.3; (0361) 64909;
 59. Сократ Кирилов Николов– гр. Крумовград, ул. Княз Борис, вх.А, ап.50; (03641) 2458; 0886429274;
 60. Стоян Янчев Маджаров– гр. Кърджали, ж.к. Възрожденцил, бл.95, вх.Б, ап.29; (0361) 45632, 0888219198;
 61. Страхил Йорданов Алексиев– гр. Кърджали, ул. Ген. Делов 3, ет.1, ст.1; (0361) 62592; 34083; 0888229781;
 62. Теодора Георгиева Белева– гр. Кърджали, бул. България 53; (0361) 24946; 0898687057;
 63. Тодор Павлов Иванов– гр. Кърджали, бул. България 41, ет.5, ст.519; (0361) 65064; 0895851214;
 64. Филиз Селяхидинова Рюстемова– гр. Кърджали, ул. Генерал Делов 3, ст.7; (0361) 62452;
 65. Христо Анастасов Караманолов– гр. Кърджали, бул. Беломорски 42; (0361) 28655; 0898408987;
 66. Христо Божидаров Кавракиров– гр. Кърджали, ул. Републиканска 47; (0361) 22069; 0899869157;

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация